O suorganizatoru

Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU INOVATORSTVA, TEHNIKE I INORMACIONIH TEHNOLOGIJA je udruženje koje se bavipromocijom i razvojem značaja tehnike, tehničke kulture, tehnologije,inovatorstva i informacionih tehnologija.

Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

 1. Saradnja saodgojno-obrazovnim udruženjima, obrazovnim ustanovama i institucijama, privrednim organizacijama i institucijama, međunarodnim organizacijama i drugimvladinim, nevladinim i društvenim činiocima radi unapređivanja opće politikerazvoja, promocije i unapređenje inovatorstva, tehnike, tehničke kulture, ekologije, naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija;
 2. Doprinos općemunapređenju, razvoju i promociji inovatorstva, tehnike, tehničke kulture, ekologije, naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija;
 1. Podsticanje, promocija, ukazivanje i razvijanje značaja inovatorstva, tehnike, tehnologije, tehničke kulture, ekologije i informacionih tehnologija na razvoj privrede;
 2. Razvijanje interesovanja mladih za nauku i tehnologiju, stvaranje općih uvjeta za bavljenje djelatnošću u cilju sticanja naučno-tehničkog znanja i vještina, odnosno njihove primjene u životu i radu;
 3. Zalaganje za obrazovanje mladih i odraslih iz oblasti tehnike, ekologije, inovatorstva, tehnologije, informacionih tehnologija i naučno-tehničkih oblasti;
 4. Neposredno i sa drugim subjektima, obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika i profesora stručnih profila, odraslih i mladih u skladu sa Zakonom koji reguliše tu oblast;
 5. Otkrivanje nadarene i talentirane djece, omladine i odraslih za informacione tehnologije,  inovatorstvo, naučno-tehničko stvaralaštvo i stvaranje uvjeta za njihov dalji razvoj i profesionalno usavršavanje i orijentaciju;
 6. Radno i stručno osposobljavanje članova za oblasti informacionih tehnologija, inovatorstva, tehnike, tehnologije i tehničke kulture u skladu sa Zakonom;
 7. Organiziranje naučnih skupova, konferencija, stručnih seminara, smotri, takmičenja, savjetovanja, simpozija, sajmova, festivala iz područja inovatorstva, tehnike, tehnologije, ekologije, informacionih tehnologija, tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva u skladu sa Zakonom;
 8. Pomoć i podrška pri organiziranju privredne, izdavačke, istraživačke i druge djelatnosti iz područja inovatorstva, tehnike, tehnologije, ekologije, informacionih tehnologija, tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 9. Razvijanje, podsticanje, briga, edukacija i podizanje svijesti o značaju zaštite i očuvanja životne sredine, to jeste razvijanje i zaštita ekologije;
 10. Ostvarivanje međunarodne saradnje sa međunarodnim organizacijama i organima iz drugih zemalja koji se bave istom ili sličnom oblasti djelovanja;
 11. Rad na razvijanju i organiziranje sportsko-tehničkih takmičenja;
 12. Stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva;
 13. Zalaganje na razvijanju, unapređenje i usavršavanje digitalnih kompetencija i STEM vještina i kompetencija kod odraslih i mladih, edukacija u oblasti tehničkih nauka, tehnologije i inžinjerstva;
 14. Razvijanje, promocija i unapređenje inženjerstva i tehničkih nauka, kao što su: robotika, elektronika, automatika, elektrotehnika, mašinstva, elektrotehnike, arhitektura, saobraćaj i druge;
 15. Objedinjuje i zastupa interese i iznosi zahtjeve članova pred državnim, kantonalnim, općinskim i drugim organima;
 16. Organizuje izdavačku djelatnost naučne i stručne literature, časopisa, zbornika i druge izdavačke djelatnosti u printanoj i elektronskoj formi u skladu sa Zakonom koji uređuje izdavačku djelatnost;
 17. Razvijanje, usavršavanje i obrazovanje svih dobnih skupina u oblasti digitalnih kompetencija, samostalno ili sa drugim institucijama i organizacijama;
 18. Zalaže se za razvoj i unapeđunje robotiku, automatiku, mehatroniku, elektroniku te obuka i stručno ososobljavanje mladih i odraslih u tim oblastima.