AGENDA

3. naučno-stručna konferencija „POTREBE PRIVREDNOG SEKTORA ZA TEHNIKOM I INOVATORSTVOM“

23. januar 2019.  /  Parlamentarna skupština BiH

Vrijeme Aktivnost
09,00 – 10,00 Dolazak i verifikacija učesnika
09,30 – 10,00 Izjave za medije
10,00 Otvaranje konferencije
10,00 – 10,05 Himna BiH
10,05 – 10,10 Obraćanje organizacionog odbor
10,10 – 10,15 Obraćanje pokrovitelja: Ministarstvo civilnih poslova BiH Suvad Džafić, Pomoćnik ministra za nauku i kulturu
10,15 – 10,20 Obraćanje pokrovitelja: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Ministar ili Pomoćnik ministra za razvoj, Zdravko Čerović
10,20 – 10,25 Obraćanje pokrovitelja: Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS
10,25 – 10,30 Obraćanje rektora UNSA, Prof.dr. Rifat Škrijelj
10,30 – 10,50 PREDAVANJE PO POZIVU:  Dr.sci. Džemo Tufekčić, profesor emeritus TEMA: „Kompjuter u srcu proizvodnje“
10,50 – 11,30 PANEL DISKUSIJA; TEMA: Potrebe privrede za tehničkim inovacijama, mogućnosti plasiranja inovacija u proizvodni sektor, te njihov značaj za unapređenje proizvodnih sistema UČESNICI:
–   MIRSAD JAŠARSPAHIĆ, Predsjednik Privredne komore FBiH
–   ZDRAVKO ČEROVIĆ, Pomoćnik ministra za razvoj u FMRPO  
–   Dr. MESUD AJANOVIĆ, Udruženja poslodavaca „Biznis centar“ Tešanj
–   ADISA TUFO, poduzetnica i direktorica firme Čip sistemi
–   Prof.dr. FIKRET ALIĆ, inovator i prof. na Mašinskom fakultetu u Tuzli
11:30 – 11:50 PREDAVANJE PO POZIVU: Dr. sci. Milan Jurković, profesor emeritus TEMA: Primjena reinženjeringa u razvoju moderne i konkurentske proizvodnje: stvaranje industrije znanja i organizacija koje uče-sinergija države, univerziteta i industrije
11,50 – 12,00 BIT ALLIANCA, Armin Talić; Prezentacija istraživanja IT industrije u BiH, 2018.
12,00 – 12,20 PAUZA
12,20 – 12,40 PREDAVANJE PO POZIVU: Prof. dr. Edhem Eddie Čustović/Dr. Emir Džambić TEMA: „Creating a Culture of Innovation“
12,40 – 13,00 PREDAVANJE PO POZIVU: Prof. dr. Branko Blanuša, dekan ETF Banja Luka TEMA: Smart city koncept, mogućnost za nove projekte i primjenu inovativnih rješenja
13,00 – 13,40 PANEL DISKUSIJA; TEMA: Potrebe privrede  za IT usmjerenjima, mogućnosti zaposlenja te značaj IT inovacija za privredu UČESNICI:
–  Prof.dr. SAMIM KONJICIJA, dekan ETF Sarajevo                     
–  ARMIN TALIĆ, generalni menadžer Bit Alijanse                     
–  NIHAD HODŽIĆ, direktor i vlasnik firme TRING Gračanica
–  mr. AZEMINA NJUHOVIĆ, pomoćnk ministra za informatizaciju u MONKS
13,40 – 13,50 Drago Ćosić, inovator, fondacija SMART&INVENT PATENTED INVENTIONOF THE FUTURE
13,50 – 14,00 Usvajanje zaključaka i zatvaranje konferencije
14,00 RUČAK (restoran Parlamenta)

 Moderator, Edis Deljković

*Organizator zadržava pravo izmjene agende